HŘBITOVNÍ KŘÍŽ

restaurovani-kriz-0

Stav před konzervací:

Barokní kříž je silně napaden korozními produkty po celé ploše památky, a pokryt prachovými depozity.

Některé části, jsou plasticky zdeformované a některé části absentují, a to zejména zakončení volut na kříži.

Nýtované spoje, které se na kříži nacházejí, jsou povolené, a proto se zdobné prvky kříže pohybují.

Konzervační zásahy:

Celý povrch byl mechanicky očištěn od prachových depozitů a odmaštěn technickým benzínem.

Odrezení proběhlo mechanicky ocelovím kartáčem, a lokálně silně napadené místa skalpelem.

Pasivace: kříž opakovaně natírán tanátem.

Povrchová úprava: včelí vosk rozpuštěný v technickém benzínu.

Před restaurováním

Po restaurování