KŘESADLO

kresadlo

Křesadlo

Má kapkovitý tvar. Je vyrobeno klasickými kovářskými technikami a můžeme se tedy domnívat, že k jeho výrobě byl použit materiál s vyšším obsahem uhlíku, který měl zvýšit schopnost křesadla vydávat jiskru. Má čtvercoví průřez a na širší straně je trn, na kterém zřejmě byla dřevěná rukojeť.

DÉLKA TRVÁNÍ: 48 Dní

Před restaurováním

Po restaurování