RESTAUROVÁNÍ ZVONŮ

Starý zvon  z Odolené Vody

Zvon se nacházel takřka uprostřed vesnice v malé, ale krásné kapličce. Bohužel však ve velice špatném stavu, a to zejména jeho příslušenství. Jako je samotné umístění na věžičce zvoničky. Uchycení na bočních stranách zvoničky bylo rozrušené korozními produkty a uvolněné ze zdi, takže hrozilo vytržení ze zdi. Dále pak dubový závěs, který byl za ty roky stráven přírodními vlivy a kování, které se na něm nachází, a v neposlední řadě srdce zvonu. Na samotném zvonu byly odstraněny přebývající vrstvy patiny (omítka) a zvon byl na konzervován. Veškeré příslušenství zvonu bylo zhotoveno podle původního, co nejpodobněji, aby se dochovalo řemeslné zpracování předešlého zhotovitele. Celá práce se poté dodělala finální montáží zpět na zvoničku, kde dnes můžete zvon nejenom vidět, ale slyšet i jeho čistý hlas.

 

 

 

 DÉLKA TRVÁNÍ: 14 dní

Před restaurováním

Po restaurování