RESTAUROVÁNÍ BAROKNÍHO ZÁMKU 3. čtvrtina 18. století

restaurovani-hystorickeho-zamku-0

Vratový zámek nejspíše české provenience ze 3. Čtvrtiny 18. století  s klikou, závora zevnitř ovládaná táhlem, zvnějšku trubkovým klíčem, dole zástrčka, západka a závora odpruženy. Zámkový mechanismus francouzského typu, ale už jsou na něm vlivy anglického mechanismu krytý kazetou. Dekor je již rokokový byť v symetrické konfiguraci tepaný ve vysokém reliéfu a rýhovaný na podložním plechu.

V pestrosti druhů zámečnických výrobků nebyla volba zámků nahodilá. Více jak pět století představovalo jeho zhotovení vrchol zámečnické dovednosti a právem se stal výrobkem, který nový adept zámečnického řemesla předkládal jako mistrovský kus. I to byl jeden z důvodů, že řada dodnes dochovaných zámků okouzlí krásou tvarů i dekoru, důmyslem mechanické konstrukce, i preciznosti provedení, udivujících o to víc, když si uvědomíme skutečnost, že vše prováděl zámečník ručně s primitivním nářadím. Z pohledu uměleckohistorického se v zámcích jednotlivých epoch odrazily slohové proměny, mnohdy ve vazbách na architekturu a její interiér, případně jeho vybavení, kde všude dotvářel harmonický celek. Pro svoji vazbu na okolí mnohdy tyto práce zanikají, a tak jejich samostatná presentace by měla dát vyznít jejich svébytnosti.

DÉLKA TRVÁNÍ: 24 Dní

Před restaurováním

Po restaurování